zawodowe

Encyklopedia PWN

organizacja zawodowa, utworzona 1944, skupiająca artystów plastyków, którzy ukończyli akademie sztuk pięknych lub inne szkoły wyższe, kształcące na kierunkach plast.;
Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych, do 1924 pod nazwą Stała Delegacja Polskich Zrzeszeń Technicznych,
stowarzyszenie zał. 1922;
ideowo-wychowawcza organizacja młodzieży szkół wyższych;
społ.-zawodowa organizacja rolników, zał. 1944 w Lublinie z inicjatywy działaczy PPR i SL;
żargon
[fr.],
argot, slang,
język określonej, zwykle zamkniętej, grupy społ. (nieterytorialnej), zawodowej;
Żeligowski Lucjan, ur. 17 X 1865, Oszmiana (Białoruś), zm. 9 VII 1947, Londyn,
generał;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia