zasadowe

Encyklopedia PWN

związki chemiczne, które w reakcji z wodą tworzą kwasy — b. kwasowe lub zasady — b. zasadowe;
chem. cecha roztworu elektrolitu zależna od równowagi między właściwościami kwasowymi i zasadowymi substancji rozpuszczonych w roztworze
związki chemiczne, które można uważać za pochodne kwasów, w których jon lub jony wodorowe zostały zastąpione jonem (jonami) metalu lub jonem koordynacyjnym (np. NH), albo za pochodne zasad, w których jon (jony) wodorotlenkowy został zastąpiony resztą kwasową.
nawozy mineralne zawierające zasadowe związki wapnia;
wg protonowej teorii kwasów i zasad (kwasów i zasad teorie) każda cząsteczka (atom lub jon) zdolna do przyłącznia protonu (H+) i dzięki temu wykazująca właściwości zasadowe.
akumulator
[łac.],
urządzenie do magazynowania określonego rodzaju energii (np. elektrycznej, mech.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia