zasadowe

Encyklopedia PWN

grupa barwników syntetycznych, których cząsteczki zawierają pierścień tiazynowy (sześcioczłonowy z 2 heteroatomami — atomem azotu i atomem siarki);
barwniki syntetyczne, których szkielet cząsteczki stanowią pochodne triarylometanu CH(Ar)3 (Ar — aryl), a związane z pierścieniem grupy aminowe i hydroksylowe znajdują się w położeniu para w stosunku do centralnego atomu węgla metanowego;
pierwiastki chemiczne stanowiące 13. grupę układu okresowego pierwiastków: bor (B), glin (Al), gal (Ga), ind (In), tal (Tl);
typ w dziale gleb autogenicznych, rzędzie gleb brunatnoziemnych;
proces glebotwórczy, w wyniku którego powstają gleby brunatnoziemne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia