zasadowe

Encyklopedia PWN

materiały składające się całkowicie lub w przeważającej części z mullitu (3Al2O3 · 2SiO2);
pałeczka, drut lub taśma stosowane przy spawaniu i napawaniu;
enstatyt
[gr., ‘sprzeciwiający się’],
minerał z grupy piroksenów rombowych, krzemian magnezu Mg2[Si2O6];
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz, katalizujących hydrolityczny (z udziałem wody) rozkład estrów fosforanowych (estry);
geosynklina
[gr. gḗ ‘ziemia’, sygklínō ‘nachylam ku sobie’],
geol. według do niedawna powszechnie przyjmowanej, zdezaktualizowanej obecnie koncepcji — rozległa i ruchliwa strefa skorupy ziemskiej, która podczas długotrwałego rozwoju podlegała najpierw silnemu pogrążaniu i wypełnianiu przez osady, a następnie intensywnym deformacjom i wypiętrzaniu.
gleba
[łac.],
naturalny twór wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstały ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania na nią zmiennych w czasie i przestrzeni czynników glebotwórczych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia