zasadowe

Encyklopedia PWN

zieleń Guigneta, zieleń chromowa zasadowa,
uwodniony tlenek chromu(III), Cr2O3 · nH2O;
hydroliza estrów zachodząca w środowisku zasadowym;
żywice syntetyczne otrzymywane przez polikondensację fenolu i jego homologów (krezole, ksylenole) z wodnymi roztworami formaldehydu (formaliną).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia