zasadowe

Encyklopedia PWN

histony
[gr. histós ‘tkanka’],
grupa globularnych białek bogatych w reszty argininy i lizyny, co nadaje im właściwości zasadowe.
hydroksosole, sole zasadowe,
sole, w których jednym z anionów jest jon wodorotlenkowy (wodorotlenek, zwyczajowo zwany jonem hydroksylowym);
proces otrzymywania stali z ciekłej surówki (zwykle z dodatkiem złomu stalowego i topników);
substancje nierozpuszczalne w wodzie i w większości rozpuszczalników org., otrzymywane z rozpuszczalnych barwników w wyniku zlakowania (wytrącenia barwników z roztworów w postaci nierozpuszczalnych soli, najczęściej soli wapnia lub baru) lub trwałego osadzenia barwników na podłożu zw. substratem;
związek nieorganiczny, sól;
nieorg. związki manganu z tlenem; mangan występuje w nich na II, III, IV lub VII stopniu utlenienia:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia