wojskowe

Encyklopedia PWN

wojsk. instytucja nauk., działająca w Warszawie 1922–39 (do 1927 pod nazwą Biuro Hist. Sztabu Generalnego);
bolszewickie sztaby przewrotów zbrojnych w czasie rewolucji październikowej 1917;
nielegalny związek organizowany przez wojsko, → konfederacja wojskowa.
służba ochrony państwa odpowiedzialna za bezpieczeństwo tajemnic państwowych i służbowych związanych z obronnością kraju;
przedsiębiorstwo państw. o szczególnym znaczeniu gosp.-obronnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia