Wojskowe Biuro Historyczne
 
Encyklopedia PWN
Wojskowe Biuro Historyczne (WBH),
wojsk. instytucja nauk., działająca w Warszawie 1922–39 (do 1927 pod nazwą Biuro Hist. Sztabu Generalnego);
powstało z połączenia Inst. Hist.-Wojsk. i Sekcji Hist.-Operacyjnej Oddziału III Nacz. Dowództwa WP; prowadziło studia i prace badawcze nad pol. i powszechnymi dziejami wojen i wojskowości dawnej, I wojny świat., walk WP 1918–21; organ: „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (1929–38); szefami WBH byli: gen. J. Stachiewicz (1923–25 i 1926–34), gen. M. Kukiel (1925–26), pułkownik T. Rakowski (1934–39).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia