Wojskowe Służby Informacyjne
 
Encyklopedia PWN
Wojskowe Służby Informacyjne (WSI),
służba ochrony państwa odpowiedzialna za bezpieczeństwo tajemnic państwowych i służbowych związanych z obronnością kraju;
utworzone 1991, po likwidacji m.in. Wojskowej Służby Wewnętrznej (WSW); podporządkowane Ministerstwu Obrony Narodowej; rozwiązane 2006 (oskarżenia o działalność niezgodną z prawem), w ich miejsce zostały powołane Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia