wojskowe

Encyklopedia PWN

postępowanie w sprawie podlegającej orzecznictwu sądów wojskowych.
archiwum wojsk.; utworzone 1918,
lotnictwo wojskowe, wojska lotnicze, siły powietrzne,
rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do działań bojowych we współdziałaniu z innymi rodzajami wojsk oraz samodzielnie przy realizacji zadań operacyjnych i strategicznych;
jednostki wojsk. kierowane na zaproszenie drugiego państwa lub na zlecenie organów międzynar. (np. Rady Bezpieczeństwa ONZ) do nadzorowania układów rozejmowych;
przedstawicielstwa wojsk. 15 państw sprzymierzonych, utworzone 1945 w okupowanych Niemczech przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec w Berlinie, 1948–90 przy komendantach sektorów Berlina Zachodniego (m.in. Misja Wojsk. PRL).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia