wojskowe

Encyklopedia PWN

dostawy wojskowe, liwerunki,
odpłatne dostarczanie przez specjalnych pośredników handlowych żywności i innych artykułów rolnych i przemysłowych na potrzeby wojska.
osiedlanie zdemobilizowanych żołnierzy na nie zagospodarowanych gruntach lub nadawanie im gospodarstw rolnych;
wyższe uczelnie wojsk. kształcące kadry oficerskie na potrzeby sił zbrojnych;
pol. regularne formacje lotnictwa bojowego i pomocniczego WP lub Pol. Sił Zbrojnych.
artykuły wojskowe, ordynacje wojskowe,
zbiór przepisów dyscyplinarnych, porządkowych i taktycznych ogłaszanych w wojsku od XVI do XVIII w., odpowiednik obecnych regulaminów wojskowych;
zespół urządzeń wojsk. znajdujących się na obcym terytorium, zazwyczaj na podstawie umów międzynarodowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia