wojskowe

Encyklopedia PWN

formacje wojskowe tworzone zarówno po stronie państw centralnych (Austro-Węgry i Niemcy), jak i koalicji (głównie Rosja, Francja), jako wyraz dążenia do odzyskania niepodległości przez walkę zbrojną.
komisje powołane przez sejm 1764, oddzielnie dla Polski i Litwy, w związku z przeprowadzanymi wówczas reformami państwowymi;
tytuły wojsk.;
Biura Wojskowe Armii Krajowej, Administracja Zmilitaryzowana, Wojskowa Administracja Cywilna, (WAC),
konspiracyjna sieć administracji lokalnej, tworzona od 1940 przez ZWZ, następnie AK, od 1941 działała równolegle z siecią Administracji Zastępczej, organizowanej przez Delegaturę Rządu RP na Kraj;
organa administracji terenowej 1789–95;
Pogranicze Wojskowe, Vojna Krajina,
tereny na pograniczu chorwacko-tureckim XV–XIX w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia