wojskowe

Encyklopedia PWN

konspiracyjna organizacja wojskowa SN, powołana 13 X 1939;
samodzielna instytucja podlegająca organizacyjnie szefowi Sztabu Gł. WP, utworzona 1919 w Warszawie (do 1921 pod nazwą Instytut Wojsk.-Geogr.), gł. w celu opracowywania i wydawania wojsk. map topograficznych.
kwartalnik nauk., wyd. 1956–97 w Warszawie przez Wojsk. Inst. Hist.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia