wojskowe

Encyklopedia PWN

Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, do 1919 Towarzystwo Polskiej Wiedzy Wojskowej,
organizacja zał. 1917 w Kijowie z inicjatywy formującej się tam Brygady Strzelców Polskich;
tajna organizacja wojskowa;
organizacja konspiracyjna o charakterze wojskowym, utworzona IX–X 1939 przez żołnierzy 1. pułku ułanów, którzy przeszli do działań partyzanckich na Podlasiu;
organizacja skupiająca żołnierzy pol. służących w armii ros., powstała III 1917.
przedstawiciel państw. władzy cywilnej w niektórych armiach rewolucyjnych lub przedstawiciel partii w jednostkach wojskowych;
kierownicza jednostka organizacyjna służby geogr. (do 2000 służby topograficznej) WP;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia