Organizacja Wojskowa „Wilki”
 
Encyklopedia PWN
Organizacja Wojskowa „Wilki”,
organizacja konspiracyjna o charakterze wojskowym, utworzona IX–X 1939 przez żołnierzy 1. pułku ułanów, którzy przeszli do działań partyzanckich na Podlasiu;
komendant: — porucznik J. Bruckner; działała w Warszawie, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Białostockiem i na Wileńszczyźnie; organizowała akcje sabotażowo-dywersyjne i propagandowe; główny organ prasowy — „Aktualne Wiadomości z Polski i ze Świata”; 1940 wchodziła w skład Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych; 1941 członkowie „Wilków” przeszli do Organizacji Wojskowej „Unii”, organizacji Miecz i Pług oraz NSZ.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia