wojskowe

Encyklopedia PWN

konspiracyjna organizacja wojsk. utworzona III 1940 w Poznaniu w wyniku połączenia Wielkopol. Organizacji Wojsk., Poznańskiej Organizacji Zbrojnej i Wojska Ochotniczego
tymczasowy pozakonstytucyjny organ władzy, faktycznie nadrzędny wobec pozostałych władz państw., administrator stanu wojennego w Polsce 1981–83;
konspiracyjna pomocnicza służba kobiet żołnierzy, organizowana od X 1939, na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku służby wojsk. z 9 IV 1938, a następnie dekretu Prezydenta RP z 27 X 1943 o ochotniczej służbie kobiet,
Wojskowa Służba Ochrony Powstania (WSOP), do 1943 pod nazwą Służba Ochrony Powstania,
konspiracyjna służba utworzona VII 1941 w ZWZ-AK w ramach przygotowań do przyszłego powstania powszechnego;
służba wojsk. dla poborowych pochodzących z grup społ. uznawanych przez władze komunist. za wrogie politycznie;
środki materialne, gł. broń i in. sprzęt wojsk. (np. fortyfikacyjny, drogowy, oświetleniowy, maskujący), służące do prowadzenia działań militarnych i wspomagających je (np. szkoleniowych), umiejętność ich projektowania i wytwarzania oraz posługiwania się nimi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia