Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich
 
Encyklopedia PWN
Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich (WOZZ)
konspiracyjna organizacja wojsk. utworzona III 1940 w Poznaniu w wyniku połączenia Wielkopol. Organizacji Wojsk., Poznańskiej Organizacji Zbrojnej i Wojska Ochotniczego
dow.: kpt. L. Komorski, kpt. L. Kmiotek; działała w Wielkopolsce i na Pomorzu, liczyła kilkuset członków; prowadziła propagandę, wywiad i samopomoc; IV–VII 1940 rozbita przez gestapo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia