Biura Wojskowe Armii Krajowej
 
Encyklopedia PWN
Biura Wojskowe Armii Krajowej, Administracja Zmilitaryzowana, Wojskowa Administracja Cywilna, (WAC),
konspiracyjna sieć administracji lokalnej, tworzona od 1940 przez ZWZ, następnie AK, od 1941 działała równolegle z siecią Administracji Zastępczej, organizowanej przez Delegaturę Rządu RP na Kraj;
oparta na przedwojennym układzie adm., obejmowała: Biura Wojsk. w KG (odpowiednik departamentów Delegatury Rządu, czyli ministerstw), Wydziały Wojsk. w Komendach Okręgów i Referaty Wojsk. w Komendach Obwodów; zlikwidowana VIII 1943 w związku z przejęciem przez Delegaturę całości prac adm.; w gestii KG AK pozostało kolejnictwo, poczta i telegraf oraz zakłady przemysłu wojennego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia