akademie wojskowe
 
Encyklopedia PWN
akademie wojskowe,
wyższe uczelnie wojsk. kształcące kadry oficerskie na potrzeby sił zbrojnych;
prowadzą prace nauk.-badawcze z zakresu nauki i sztuki wojennej; słuchaczami akademii wojskowych są oficerowie czynni zawodowo (uzyskują tytuł oficera dyplomowanego) lub osoby cywilizacyjne (uzyskują stopień nauk. i stopień oficerski); akademie wojskowe niekiedy noszą nazwy: wyższych szkół wojennych, instytutów lub uniw. obrony nar.; pierwsze akademie wojskowe tworzono w Europie już w XVII w., a rozwinęły się one na przeł. XVIII i XIX w.; w Polsce w okresie Królestwa Pol. istniała Szkoła Aplikacyjna (pierwsza polska akademia wojskowa); 1919 w Warszawie utworzono Wojenną Szkołę Sztabu Generalnego, przemianowaną 1922 na Wyższą Szkołę Wojenną; po II wojnie świat. utworzono Akad. Sztabu Generalnego (1947–90), WAT im. gen. J. Dąbrowskiego (1951), WAM im. gen. dywizji B. Szareckiego (1957–2003), Wojsk. Akad. Polit. im. F. Dzierżyńskiego (1951–90), Akad. Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (1987) i Akad. Obrony Nar. (1990). Na świecie do najbardziej znanych akademii wojskowych należą: West Point w USA, Saint-Cyr we Francji, Kriegsakademie w Niemczech.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia