Wojskowe Zakłady Kartograficzne w Warszawie
 
Encyklopedia PWN
Wojskowe Zakłady Kartograficzne w Warszawie, WZKart.,
przedsiębiorstwo państw. o szczególnym znaczeniu gosp.-obronnym;
początkowo jednostka organizacyjna służby topograficznej WP (do 1956 pod nazwą Zakłady Kartograficzne Sztabu Generalnego WP), utworzona 1949 w Warszawie w wyniku rozwiązania Wojskowego Instytutu Geograficznego; miały na celu opracowywanie i drukowanie map, zwłaszcza topograficznych, na potrzeby wojska; od 1964 świadczy też usługi dla innych instytucji i wydawnictw; przy udziale WZKart. wydano: Atlas świata, Narodowy atlas Polski, Mapę topograficzną Polski 1:100 000; od 1989 WZKart. wydają własne opracowania oparte na wojsk. mapach seryjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia