mapa lotnicza
 
Encyklopedia PWN
mapa lotnicza,
mapa fragmentu powierzchni Ziemi z treścią przystosowaną do wymogów nawigacji lotn., obowiązujących zarówno w lotnictwie cywilnym (np. komunik., sport.), jak i wojskowym.
Średnio- i małoskalowe mapy lotnicze są wykonywane w odwzorowaniach wiernokątnych, a na ich treść składają się: odpowiednio zredagowany podkład ogólnogeogr. oraz informacje lotn., których zakres zależy od przeznaczenia mapy (m.in. dotyczą lotnisk, pomocy radionawigacyjnych, dróg lotn., stref zakazanych, przeszkód).
Mapy lotnicze na potrzeby lotnictwa cywilnego są wykonywane (od 1947) przez poszczególne państwa zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Dzielą się na 4 grupy: 1) wielkoskalowe mapy lotnicze przeznaczone tylko do planowania lotów (np. mapy przeszkód lotniskowych i terenu do precyzyjnych podejść); 2) mapy lotnicze używane podczas lotu (np. mapy tras lotn., dolotów i podejść do lądowania); 3) mapy lotnicze używane podczas ruchu naziemnego samolotów na lotniskach; 4) wieloarkuszowe mapy do nawigacji lotn. w warunkach widoczności Ziemi i do planowania lotów (np. Mapa lotnicza świata ICAO 1:1 000 000, Mapa lotnicza ICAO 1:500 000, małoskalowe mapy nawigacyjne i namiarowe).
Wojskowe mapy lotnicze są wydawane zgodnie z pewnymi odrębnymi standardami, np. przyjętymi dla wszystkich państw NATO; dzielą się na m.l. operacyjne (w skalach od 1 : 250 000 do 1 : 2 000 000) i specjalne, np. tzw. mapy niskich lotów.
Pierwsze m.l. wydawano już przed I wojną świat. (najwcześniej w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA). W Polsce do II wojny światowej m.l. w skali 1 : 1 000 000 i 1 : 500 000 były wydawane przez Wojskowy Instytut Geograficzny; po wojnie m.l. (do użytku cywilnego i wojsk.) były wykonywane przez Wojskowe Zakłady Kartograficzne, a w ostatnich latach — przez Gł. Geodetę Kraju (6-arkuszowa Mapa lotnicza Polski 1 : 500 000, 1995, wyd. 2. 2002) oraz Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (na zamówienie i z udziałem Agencji Ruchu Lotn.).
Do m.l. są również zaliczane małoskalowe mapy połączeń lotn., wydawane przez poszczególnych przewoźników (także PLL „Lot”) na użytek pasażerów (m.l. turystyczne). Osobną kategorię stanowią mapy tematyczne (gł. atlasowe), dotyczące transportu lotn., np. ruchu w portach lotn. i wielkości przewozów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia