Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, ang. International Civil Aviation Organization Wymowa (ICAO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, zał. 1947 na podstawie konwencji chicagowskiej z 1944 o międzynar. lotnictwie cywilnym;
jej zadaniem jest rozwijanie techniki lotn. oraz zwiększanie bezpieczeństwa lotów, a także działalność w celu zapewnienia sprawnego, regularnego i ekon. transportu lotn.; Polska należy do ICAO od jej powstania; siedziba w Montrealu, biura regionalne w Bangkoku, Kairze, Dakarze, Limie, Meksyku, Nairobi, Paryżu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia