ustalony

Encyklopedia PWN

dumping
[dạmpıŋ; ang.] Wymowa,
ekon. sprzedaż towarów na rynkach zagranicznych po cenach niższych od kosztów wytworzenia towaru;
termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
statyst. dział statystyki matematycznej poświęcony metodom testowania hipotez statystycznych oraz estymacji parametrów rozkładów prawdopodobieństwa, którego cechą charakterystyczną jest nie ustalona z góry liczba dokonywanych obserwacji badanego zjawiska.
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia