tradycyjny

Encyklopedia PWN

wyścigi na specjalnie przystosowanych motocyklach (m.in. bez hamulców i skrzyni biegów), rozgrywane na torach dł. 285–400 m, o miękkiej nawierzchni wykonanej z grysu żużlowego, granitowego lub innego.
literatura obejmująca piśmiennictwo w językach hebrajskim (hebrajska literatura) oraz jidysz (jidysz literatura);
Żygulin Anatolij W., ur. 1 I 1930, Woroneż, zm. 6 VIII 2000, Moskwa,
poeta ros.;
w. gminna w woj. lubelskim, w pow. puławskim, na skraju Wysoczyzny Lubartowskiej;
jeden z podsystemów gospodarki nar. składający się z wielu ogniw (m.in. skup produktów żywnościowych, handel wewn. i zagraniczny, przetwórstwo, przechowalnictwo), od wytwarzania żywności aż do jej dotarcia do konsumentów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia