tradycyjny

Encyklopedia PWN

określenie stylów i kierunków dawnego jazzu: ragtime, styl nowoorleański, dixieland, styl Chicago.
logika nazw (sylogistyka), której predykaty mają po części sens kwantyfikujący;
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
etnologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia