tradycyjny

Encyklopedia PWN

najliczniejszy naród Azji Środkowej (ok. 30 mln), zamieszkujący gł. Uzbekistan (21,1 mln, 2004) i in. państwa utworzone na terytorium ZSRR po jego rozpadzie, także północny Afganistan i Chiny;
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
społ.-wychowawcza organizacja młodzieży i dzieci utworzona 1918 w wyniku zjednoczenia organizacji skautowych działających od 1911 na ziemiach pol. (harcerstwo);
grupa etniczna mieszkająca na przedgórzu wschodnich Himalajów w Indiach w stanie Arunaćal Pradeś;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia