tradycyjny

Encyklopedia PWN

lud afryk. zamieszkujący Sudan Południowy i przygraniczne tereny Ugandy i Demokr. Rep. Konga;
Berberowie, Berberzy,
zróżnicowana etnicznie rdzenna ludność Afryki Północnej i Sahary, która, nie mając poczucia wspólnoty, woli określać się jako imazighen [‘ludzie wolni’].
Beuys
[bois]
Joseph Wymowa, ur. 12 V 1921, Krefeld, zm. 21 I 1986, Düsseldorf,
niemiecki rzeźbiarz, malarz i grafik; twórca akcji artystycznych.
bhuta
[sanskr. bhūta ‘powstały’, ‘były’],
w religijno-filozoficznej myśli hinduskiej gruby (niesubtelny) element świata fizycznego, żywioł.
Białorusini, nazwa własna Biełarusy,
naród tworzący podstawową ludność Białorusi,
Bloch
[blok]
Marc Wymowa, ur. 6 VII 1888, Lyon, zm. 16 VI 1944, k. Lyonu,
historyk francuski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia