Arabia Saudyjska. Literatura
 
Encyklopedia PWN
Arabia Saudyjska. Literatura.
W XIX i na pocz. XX w. w literaturze Arabii Saudyjskiej dominowała poezja w stylu klas. (kasyda) poświęcona gł. tradycyjnej tematyce beduińskiej i religijnej. W latach 20. były widoczne spóźnione echa arab. odrodzenia kult., rozszerzenie tematyki na problemy ogólnoarab. oraz początki prądu romant. w poezji (M.S. as-Sabban, M.S. Amudi); rozwijał się także nurt tradycyjny (H.A. al-Kuraszi, A. Ibn Idris). Wraz z rozwojem prasy w latach 50. XX w. pojawiały się pierwsze utwory prozatorskie, w których dominował nurt realist.; pierwszy zbiór opowiadań ukazał się 1960 (I. an-Nasir), pierwsza powieść 1957 (H. Hafiz). Wyraźne nowatorskie zmiany w literaturze występują od lat 70. (H.A. Husajn, M. Alwan, A.A. Muszri). Najwybitniejszym pisarzem na skalę ogólnoarab. pochodzącym z Arabii Saudyjskiej jest przebywający na emigracji A.R. Munif.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia