Arabia Saudyjska. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Arabia Saudyjska. Warunki naturalne.
Przeważającą część powierzchni Arabii Saudyjskiej zajmuje płaskowyż ograniczony od zachodu górami zrębowymi Dżabal al-Hidżaz (Dżabal Sauda, wysokość do 3132 m), w części centralnej wyniesiony do 1000–1400 m i łagodnie opadający ku Zat. Perskiej; pustynie kamieniste, żwirowe i piaszczyste obejmują większą część terytorium Arabii Saudyjskiej: na północy Wielki Nefud, na wschodzie Mały Nefud, na południu Ar-Rub al-Chali (największa pustynia piaszczysta na Ziemi); w zachodniej i północno-zachodniej części zwietrzałe pokrywy law wulk., zw. harra; wybrzeże M. Czerwonego jest skaliste ze stromymi urwiskami ograniczającymi pas nadbrzeżnej równiny Tihama; wzdłuż wybrzeża rafy i wyspy koralowe, największe — Farasan; wybrzeże Zat. Perskiej — płaskie, piaszczyste i zabagnione (słone bagna) z licznymi przybrzeżnymi wysepkami i rafami koralowymi. Klimat na całym obszarze Arabii Saudyjskiej zwrotnikowy kontynent., skrajnie suchy; średnia temp. w styczniu od 10°C na północy do 18°C na południu (na północy możliwe przygruntowe przymrozki, a nawet mrozy), w lipcu 30–34°C, temp. maks. przekracza 50°C; opady sporadyczne, gł. w półroczu zimowym, średnia roczna suma opadów wynosi poniżej 100 mm; częste burze pyłowe; w górach Asir od wys. 1000 m zaznaczają się cechy monsunowe. W Arabii Saudyjskiej brak jest stałych wód powierzchniowych, występują liczne pozostałości starych koryt rzecznych — wadi oraz na zachodzie kraju nieliczne rzeki okresowe; duże znaczenie mają wody podziemne artezyjskie i subartezyjskie warunkujące istnienie oaz, zwłaszcza w centralnej części kraju (płaskowyż Nadżd) i na wybrzeżu Zat. Perskiej. Roślinność pustynna skrajnie kserofityczna; w środkowej części zarośla saksaułu, na pustyniach piaszczystych po sporadycznych opadach pojawia się krótkotrwała pokrywa zielna (gł. ostnica), w bezodpływowych zagłębieniach — słonorośla.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Nefud Wielki (Arabia Saudyjska)fot. S. Kałuski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia