Arabia Saudyjska. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Arabia Saudyjska. Ustrój polityczny.
Arabia Saudyjska jest monarchią absolutną, z królem jako głową państwa. Władzę wykonawczą sprawuje rząd kierowany przez króla, który jest również głównodowodzącym siłami zbrojnymi. 90-osobowa Rada Konsultacyjna (Madżlis asz-Szura) stanowi organ doradczy przy królu. Działalność partii politycznych jest zakazana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia