tradycyjny

Encyklopedia PWN

zespół poglądów filozoficznych i literackich kwestionujący tradycyjne metafizyczne relacje pomiędzy znakiem i oznaczanym pojęciem (także rzeczą), istotą i zjawiskiem, tożsamością i różnicą, tym, co fonetyczne (wynikające z uprzywilejowania mowy) i niefonetyczne;
Echnaton, pierwotnie Amenhotep IV, z XVIII dyn., data ur. nieznana, zm. 1334 p.n.e.,
król Egiptu, panował 1340–24 lub 1353–36 p.n.e..
filozofia
[gr., ‘umiłowanie mądrości’ < philéō ‘miłuję’, sophía ‘mądrość’],
najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje;
haskala
[hebr., ‘oświecenie’],
ruch oświeceniowy wśród Żydów, który zrodził się w 2. połowie XVIII w. i trwał do lat 80. XIX w.;
Hotentoci, nazwa własna Khoi-Khoin,
lud zamieszkujący południową i południowo-zachodnią Afrykę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia