tradycyjny

Encyklopedia PWN

etnogr. zespół zwyczajów związanych z zaślubinami, inaugurujących założenie rodziny.
proces utrwalania mięsa i przetworów mięsnych (także ryb) nadający im specyficzne cechy smakowo-zapachowe i charakterystyczną barwę, równocześnie o działaniu konserwującym dzięki składnikom dymu wędzarniczego (m.in. fenole, kwasy org. i związki karbonylowe);
Wiedeń, Wien Wymowa,
stolica Austrii, w północno-wschodniej części kraju, w Kotlinie Wiedeńskiej, u podnóża Lasu Wiedeńskiego, nad Dunajem.
pojęcie wywodzące się od ang. terminu multiculturalism, obejmujące 3 znaczenia: 1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje po prostu na wielość kultur; w. jest więc stwierdzeniem obiektywnego faktu zróżnicowania kulturowego danego społeczeństwa lub — szerzej — faktu istnienia na świecie odmiennych kultur etnicznych, grup rel., subkultur itp.; 2) oznacza również politykę rządową zmierzającą do niwelacji napięć społ. związanych z faktem w. danej populacji; 3) jest też nazwą pewnej doktryny, ruchu, nawet filozofii. W tym ostatnim przypadku w. oznacza działania środowisk mniejszościowych skierowane na emancypację i pełniejszy udział różnych środowisk w życiu społ., polit. i kult. kraju.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia