tradycyjny

Encyklopedia PWN

Wiener
[wị:nər]
Oswald, ur. 5 X 1935, Wiedeń, zm. 18 XI 2021, tamże,
prozaik australijski;
Wierciński Andrzej, ur. 22 IV 1930, Chorzów, zm. 8 XII 2003, Warszawa,
antropolog, religioznawca;
wigilia
[łac. vigilia ‘czuwanie nocne przed dniem świątecznym’, ‘stróżowanie’],
w liturgii chrześcijańskiej dzień poprzedzający większe święto;
Wiminał, Viminalis collis,
jedno z tradycyjnych siedmiu wzgórz Rzymu;
umiejętność przetwarzania owoców metodami domowymi, półprzem. i przem. na wino; także sztuka wytwarzania i pielęgnacji win;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia