siedem wzgórz
 
Encyklopedia PWN
siedem wzgórz, Septimontium,
wzgórza Rzymu;
pierwotnie nazwa pradawnego święta (11 XII) ośmiu miejsc na terenie obecnego Rzymu; zapewne nazwa osad [saepti montes ‘wzgórza ogrodzone’], których synojkizm stworzył miasto palatyńskie; nazwa święta została później błędnie zinterpretowana przez Warrona jako dawna nazwa Rzymu — septem montes [‘siedem wzgórz’]; jako siedem wzgórz Warron zaproponował: Palatyn, Awentyn, Celius, Kapitol, Kwirynał, Wiminał, Eskwilin (taką kwalifikację zarzucili późniejsi antykwaryści, wrócono do niej w dobie renesansu); przenośnie określenie Rzymu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia