Wiener Oswald
 
Encyklopedia PWN
Wiener
[wị:nər]
Oswald, ur. 5 X 1935, Wiedeń, zm. 18 XI 2021, tamże,
prozaik australijski;
od poł. lat 80. mieszka w Kanadzie; związany z Wiener Gruppe; autor, istotnej dla rozwoju austr. literatury awangardowej, eksperymentalnej powieści die verbesserung von mitteleuropa, roman (1967), w której zerwał z tradycyjną fabułą i realist. opisem, poświęcając swą uwagę kryt. analizie języka jako tworzywa komunikacji społ. i międzyludzkiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia