tradycyjny

Encyklopedia PWN

Wang Jian, Wang Cien, zw. też Yuanzhao, Lianzhou, ur. 1598, Taicang (prow. Jiangsu), zm. 1677,
malarz chiński;
bot. tradycyjna nazwa rodziny roślin, obecnie → jasnotowate, wargowe.
mieszkańcy Warmii;
warna
[sanskr. varṇa ‘barwa’, ‘stan’],
w tradycyjnym indyjskim ustroju społ. określenie 4 stanów (kapłani bramini, wojownicy kszatrijowie, kupcy wajśjowie, służebni śudrowie).
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
WASP, ang. White Anglo-Saxon Protestant,
w USA określenie kolonistów pochodzenia angielskiego i ich potomków, tradycyjnej elity społeczeństwa amerykańskiego: biali, Anglosasi, protestanci.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia