wajśjowie
 
Encyklopedia PWN
wajśjowie
[sanskr. vaiśya od viś ‘lud’],
w tradycyjnym ustroju społecznego Indii osoby urodzone w trzecim stanie (warna);
w. podejmowali zajęcia związane głównie z wymianą; jako kupcy i organizatorzy przedsięwzięć produkcyjno-handlowych odgrywali ważną rolę w integrowaniu zróżnicowanych gospodarczo i kulturowo społeczności subkontynentu indyjskiego; VI–V w. p.n.e. w. byli zasadniczym elementem kultury miejskiej, sprzyjali buddyzmowi i dźinizmowi, przeznaczali część uzyskiwanych nadwyżek na potrzeby lokalnych ośrodków obu wyznań; współcześnie kasty kupieckie identyfikowane ze stanem w. stanowią główną bazę dźinizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia