dym wędzarniczy
 
Encyklopedia PWN
dym wędzarniczy,
rodzaj aerozolu, mieszanina powietrza z gazowymi, ciekłymi i stałymi produktami niepełnego spalania drewna, gł. drzew liściastych;
otrzymywany w paleniskach wędzarni lub specjalnych wytwornicach; zawiera kwasy, aldehydy, ketony, fenole, estry, alkohole i węglowodory, ma właściwości antyseptyczne; służy do wędzenia ryb, mięsa i jego przetworów; nadaje im charakterystyczne cechy smakowe i zapachowe oraz zwiększa ich trwałość; zamiast dymu wędzarniczego wprowadza się preparaty wędzarnicze w postaci płynnej lub stałej, z wyeliminowanymi niektórymi składnikami (np. rakotwórczym benzo[a]pirenem).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia