topologiczna

Encyklopedia PWN

mat. zbiór X z wyróżnioną rodziną podzbiorów, nazywanych zbiorami otwartymi,
kierunek psychol. wywodzący się z psychologii postaci,
mat. pierścień (pierścień, mat. ), który jest równocześnie przestrzenią topologiczną, przy czym jego działania grupowe dodawania i mnożenia są w tej przestrzeni funkcjami ciągłymi;
chem. izomery przestrzenne (stereoizomery), które nie dają się przekształcić jedne w drugie bez rozerwania przynajmniej jednego wiązania chemicznego.
topologia
[gr. tópos ‘miejsce’, ‘okolica’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
mat.:
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia