tezy

Encyklopedia PWN

menedżeryzm
[ang.],
manageryzm,
termin oznaczający system kierowania przedsiębiorstwami, w których władza znajduje się w rękach kierowników (menedżerów) — specjalistów od organizacji i zarządzania;
utwór z pogranicza prozy fabularnej i eseju filoz., w którym przedstawione postacie i zdarzenia służą ilustrowaniu jakiejś tezy filoz. lub moralistycznej.
nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji prawa, ponieważ zgoda na znaczenie tego terminu jest uzależniona od akceptowanego stanowiska filozoficznego.
ekon. prawo mówiące, że popyt jest bierny i zawsze dostosuje się do wielkości podaży;
kierunek psychologii głębi (teoria) i metoda psychoterapii (praktyka) zainicjowane przez S. Freuda.
rasizm
[fr. < wł.],
zespół poglądów, według których istnieją naturalne i wrodzone różnice między rasami ludzkimi, co musi prowadzić do dominacji jednej nad pozostałymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia