menedżeryzm
 
Encyklopedia PWN
menedżeryzm
[ang.],
manageryzm,
termin oznaczający system kierowania przedsiębiorstwami, w których władza znajduje się w rękach kierowników (menedżerów) — specjalistów od organizacji i zarządzania;
cechą charakterystyczną menedżeryzmu jest oddzielenie własności przedsiębiorstw od funkcji kierowania nimi. Termin wprowadził J. Burnham w Rewolucji manadżerskiej (1941, wyd. pol. 1958). Koncepcje menedżeryzmu były oparte na analizie procesów zachodzących w społeczeństwie amer.; w latach 30. socjologowie amer. (A.A. Berle, G.C. Means) pierwsi w usystematyzowany sposób przedstawili dowody empiryczne świadczące o przesunięciu się realnej kontroli nad przemysłem do rąk kierowników. Ich tezy rozwinął Burnham, który twierdził, że zaczęła kształtować się nowa klasa społ. mająca własne (odrębne od innych klas) interesy i ideologię; tworzą ją menedżerowie, a przejmując władzę także w instytucjach państw. stają się w istocie nową klasą rządzącą; jego zdaniem klasa zarządców występuje nie tylko w kapitalizmie, ale również w innych systemach społ.-polit. (tezę tę rozwinęli później m.in. J.K. Galbraith); proces przejmowania władzy przez kierowników Burnham nazwał „rewolucją menedżerską”.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia