powiastka filozoficzna
 
Encyklopedia PWN
powiastka filozoficzna,
utwór z pogranicza prozy fabularnej i eseju filoz., w którym przedstawione postacie i zdarzenia służą ilustrowaniu jakiejś tezy filoz. lub moralistycznej.
Jako odrębny gat. lit. ukształtowana w epoce oświecenia (Kandyd Woltera, Kubuś Fatalista i jego pan D. Diderota); odznaczała się schematyzmem konstrukcji (marionetkowe postacie, epizodyczność), ironiczno-parodystycznym przedstawieniem fabuły (motywy fantastyczne, zwłaszcza orientalne), mającym ujawnić jej właściwą funkcję — przekazanie treści moralistycznych i światopoglądowych, często w sposób sugerujący względność wszelkich tez i zaleceń.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia