tezy

Encyklopedia PWN

plan działania dla bolszewików opublikowany przez W. Lenina w „Prawdzie” 20 (7) IV 1917;
log., mat. twierdzenie wymagające dowodu; konkluzja, której należy dowieść na podstawie przyjętych przesłanek; w matematyce — część twierdzenia, którą się dowodzi korzystając z danych założeń.
filoz. w triadzie heglowskiej pierwsza faza procesu dialektycznego; twierdzenie, któremu przeciwstawia się antyteza.
teza o nieefektywności polityki, teoremat neutralności polityki,
ekon. teza sformułowana przez Th. Sargenta i N. Wallace’a 1975, przyjęta przez nową klasyczną makroekonomię, głosząca że zapowiedziane zmiany polityki pieniężnej nie wpływają na wielkość produkcji i zatrudnienia;
Churcha–Turinga teza
[t. czə:rcza tjuərına],
mat., log. teza, że każda funkcja, dla której można w sposób skończony podać metodę jej obliczania, może być zrealizowana na idealnym, mat. modelu komputera, jakim jest maszyna Turinga.
powieść z tezą, fr. roman à thèse, zw. też powieścią tendencyjną,
odmiana powieści ilustrująca określoną tezę dydaktyczną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia