teza o nieefektywności polityki
 
Encyklopedia PWN
teza o nieefektywności polityki, teoremat neutralności polityki,
ekon. teza sformułowana przez Th. Sargenta i N. Wallace’a 1975, przyjęta przez nową klasyczną makroekonomię, głosząca że zapowiedziane zmiany polityki pieniężnej nie wpływają na wielkość produkcji i zatrudnienia;
teza ta jest konsekwencją przyjęcia założenia, że podmioty gospodarcze charakteryzują się oczekiwaniami racjonalnymi; wg zwolenników tezy o nieefektywności polityki pieniądz jest neutralny zarówno w krótkim, jak i długim okresie, dotychczasowe wyniki badań statystycznych jednak są sprzeczne; tym samym spór o skuteczność polityki pieniężnej pozostaje empirycznie nie rozstrzygnięty; współcześnie większość ekonomistów jest przekonana, że pieniądz jest neutralny w długim okresie, natomiast zdania co do neutralności pieniądza w krótkim okresie są podzielone.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia