teoremat neutralności polityki
 
Encyklopedia PWN
przekonanie zwolenników hipotezy racjonalnych oczekiwań, iż polityka fiskalna i monetarna nie ma wpływu na rozmiary produktu narodowego i zatrudnienie ani w krótkim, ani w długim okresie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia