prawo rynków Saya
 
Encyklopedia PWN
prawo rynków Saya,
ekon. prawo mówiące, że popyt jest bierny i zawsze dostosuje się do wielkości podaży;
wyraża przekonanie, iż ogólne przesycenie towarami (nadprodukcja) jest niemożliwe, bowiem podaż tworzy popyt. Podstawą prawa Saya było przeświadczenie, iż produkty wymieniają się na produkty, zatem zwiększenie ilości wytwarzanych dóbr oznacza zwiększenie popytu na inne dobra. W zmodyfikowanej postaci (tezę o wymianie produktów na produkty zastąpiono tezą o zadowalającej regulacji rynków: dóbr i usług, pracy i kapitałowego) prawo Saya zostało przyjęte przez ekonomię klasyczną. Przeciwstawną tezę, współcześnie szeroko akceptowaną, głoszącą iż popyt określa rozmiary podaży, sformułował 1935 J.M. Keynes (Keynesa teoria).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia