Say Jean-Baptiste
 
Encyklopedia PWN
Say
[se]
Jean-Baptiste Wymowa, ur. 5 I 1767, Lyon, zm. 15 XI 1832, Paryż,
francuski ekonomista, przemysłowiec.
Członek Trybunału, usunięty przez Napoleona I za liberalne poglądy; przedstawiciel klasycznej szkoły w ekonomii; od 1830 profesor Collège de France w Paryżu; popularyzator teorii A. Smitha na kontynencie europejskim, w Traité d’économie politique... (t. 1–2 1803) rozwinął jego teorię rynku; twierdził, że na rynkach produktów i usług „podaż stwarza sobie sama rynki zbytu”; dowodził, że choć na poszczególnych rynkach może wystąpić przejściowa nadwyżka podaży nad popytem, to jednak ogólna nadprodukcja nie jest możliwa; hipoteza dotycząca wzajemnych zależności między rynkową wartością wytworzonego produktu a wysokością łącznych wydatków jest znana jako prawo rynków Say’a; na prawie tym są oparte rozbudowane teorie prowadzące do konkluzji, że gospodarka rynkowa (której mechanizmy nie są zakłócane interwencją z zewnątrz, np. ze strony państwa czy związków zawodowych) funkcjonuje, w zasadzie przy pełnym wykorzystaniu zasobów; inne prace: Catéchisme d’économie politique (1815), Cours complet d’économie politique pratique (t. 1–6 1828–29).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia