sztuka karolińska

Encyklopedia PWN

w szerszym znaczeniu sztuka europejska VI w.–1. połowy XI w., od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do skrystalizowania się stylu romańskiego.
sztuka powstała na terenie Niderlandów;
styl w dziejach sztuki europejskiej występujący między sztuką przedromańską a gotycką.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia