szkolna

Encyklopedia PWN

centralna organizacja polonijna, zał. 1922, z siedzibą w Berlinie;
odsiew szkolny, wskaźnik drugoroczności, wskaźnik sprawności względnej kształcenia,
pojęcie pedag. odnoszące się do odsetka uczniów, którzy nie ukończyli danej klasy lub ukończyli szkołę z opóźnieniem;
bracia szkolni, lasalianie, Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, łac. Institutum Fratrum Scholarum Christianarum (FSC),
zgromadzenie zakonne, zał. 1682 przez św. Jana Chrzciciela de la Salle w Reims we Francji;
eksperymentalny system organizacji nauczania wprowadzony na pocz. XX w. do szkół podstawowych w Mannheimie przez J.A. Sickingera;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia