szkolna

Encyklopedia PWN

nazwa polskich stowarzyszeń oświatowych działających od końca XIX w.:
dojrzałość szkolna, gotowość szkolna,
stopień rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społ. i fiz. dziecka umożliwiający mu opanowanie treści przewidzianych programem nauczania początkowego oraz przystosowanie się do środowiska szkolnego;
zasada oświat. polegająca na organizacyjnie i prawnie przewidzianej dostępności szkół dla uczniów;
stowarzyszenie oświat., zał. 1905 w Warszawie jako Macierz Szkolna Królestwa Pol.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia